Interessert i en prat?

Jeg er på utkikk etter både små og store prosjekter, og er alltid tilgjengelig for en uforpliktende prat.

Tilbake

La mitt SEO-byrå hjelpe deg til toppen av Google

På en daglig basis blir det utført rundt 50 millioner Google-søk i Norge, og en stor del av de går mot kommersiell aktivitet. Tenker man også på at de øverste resultatene tar så og si all trafikken, finner man fort ut hvorfor SEO er en viktig satsing for bedrifter.

Vi skal i dette innlegget, fortelle litt om hvorfor det lønner seg å hyre inn profesjonelle SEO-spesialister fra et SEO-byrå som Marketin

Ty til SEO-eksperter

Det er rundt 200 faktorer som Google ser etter for bra SEO. Om du tar på deg jobben selv, er det lett å overse faktorer som er grunnleggende for å sikre nettsiden sin en god synlighet.

For å sikre seg de best mulig resultatene for sin nettside, så bør man hyre inn SEO-eksperter til å utføre jobben. SEO-Spesialister vet nøyaktig hva som må til for å øke ens nettside sin synlighet.

Vi tar oss av synligheten og vi sikrer deg en innkommende trafikk av besøkende, mens du og bedriften fokuserer på hvordan du kan omgjøre trafikken til betalende kunder. Dersom du ønsker veiledning på hvordan en best mulig kan konvertere besøkende til betalende kunder, så kan vi så klart tilby deg vår kompetanse på dette feltet.

Slik sikrer vi deg gode SEO-resultater og et godt samarbeidsklima

Noe av det første vi gjør, er å utføre SEO-analyser, hvor vi finner ut om hva som kan gjøres for å oppnå bedre SEO-resultater.

Analyse av din bedrift, nettside og hvordan du ligger an digitalt.

Å gjennomføre en analyse av din nettside og bedrift er viktig for å få innsyn i data og nåværende situasjon. Når vi har utført en analyse, kan vi utføre tiltak som vil gi bedre SEO-resultater.

Dersom du velger vårt SEO-byrå til å utføre jobben, så vil din bedrift få en grundig skreddersydd analyse av hvordan din bedrift og nettside gjør det på nett. Dette vil hjelpe til med å finne ut hvor du befinner deg i markedet og hvem som utgjør din største konkurranse. Vi vil også gjøre det vi kan for å slå konkurrentene dine i søkeresultatene til Google.

Utarbeiding av plan og SEO-strategi

Dersom du hyrer inn vårt SEO-byrå, vil vi kunne kartlegge din nåværende situasjon, og utarbeide grundige planer og strategier som vil sørge for å sette bedriften din på kartet (og søkeresultatene).

Dersom du ønsker å komme på Google kartet i ditt nærområde når noen ser etter varer og tjenester som du fører, så kan vi så klart hjelpe til med dette!

Men gode planer, strategier og frister som du kan forholde deg til, så vil du og vårt SEO-byrå sammen kunne jobbe fremover for å sikre deg den digitale synligheten du fortjener.

Tenk langsiktig, med en riktig strategi

Som med de fleste andre markedsføringssatsinger, så har det også slik med SEO at det sjeldent vil gi umiddelbare resultater. SEO gir gradvise, men ofte eksponensielle resultater. Det vil si at dersom vi har et dårlig utgangspunkt å starte fra, så må vi først bygge opp et solid fundament. Men etterhvert som fundamentet styrker seg, så vil Google anerkjenne den nyvunnede autoriteten og troverdigheten som din nettside har bygget seg opp på nett. Det er først da en vil kunne se de store SEO-resultatene.
Å hyre inn et SEO-byrå er en investering. Som kunde vil du oppnå resultater som vil vedvare gjennom tid, og gi deg avkastning på din initielle investering.
En god og målrettet SEO-kampanje, gjennomført av et målrettet SEO-byrå, som Marketin AS, vil kunne gi deg resultater og trafikk også etter at samarbeidet er ferdigstilt. Dette forekommer som et resultat av hard arbeid fra vår side for å bygge opp nettsidens nettautoritet og -troverdighet. Når autoritets- og troverdighetesscoren er høyere, så vil Google være mer tilbøyelig for å gi dine nettsider gode plasseringer. Plasseringer for bestemte nettsider vil ofte vedvare over lang tid, gjerne flere måneder og år.

Velg et transparent og troverdig SEO-byrå

De aller fleste som ønsker et samarbeid med et SEO-byrå, verdsetter et transparent, forutsigbart og trygt samarbeid. Vi gjør alt vi kan for å inkludere våre samarbeidspartnere gjennom alle stegene i prosessen, fra avtaleinngåelse til resultater.
Vi tilbyr våre partnere langsiktige resultater, og ikke bare midlertidige resultater. Noen uærlige SEO-byråer vil iverksette midlertidige tiltak for å forbedre resultatene kortsiktig, som forsvinner når samarbeidet er ferdigstilt. Marketin SEO-byrå derimot, jobber for å gi sine kunder langsiktige resultater.
For å sikre våre kunder et transparent, forutsigbart og trygt samarbeid, så vil vi oppgi løpende nøkkeltall og oppdateringer som viser til hvor vi ligger an i prosessen, og hva vi har oppnådd så langt. Dette forekommer vanligvis på en månedlig basis.
For å kunne kalle oss en troverdig samarbeidspartner, så tar vi så klart ikke lett på etiske problemstillinger. Noen SEO-byråer bruker skitne triks som blir sett ned på i bransjen og av Google. Denne måten å drive SEO på kalles “black hat SEO”. Motparten til “black hat SEO” kalles “white hat SEO”, vi befinner oss såklart i den sistnevnte kategorien.
Å bedrive “black hat SEO” blir ansett som uetisk. Denne typen SEO handler om å anvende ethvert smutthull i Google sine algoritmer for å oppnå midlertidige resultater. Slike hull blir fortløpende tettet av Google. Dersom nettsider blir avslørt av Google i å anvende en slik praksis, så kan de bli svartelistet. Dersom Google svartelister din nettside, så vil den bli ekskludert fra Google sine søkeresultater.

Ta kontakt med Marketin Markedsføringsbyrå

Hvorfor ikke bare gjøre det selv?

Noen vil nok stille seg spørsmålet, hvorfor kan jeg ikke bare gjøre det selv? Dette er et helt logisk spørsmål å stille seg selv, og et spørsmål som bør bli stilt. Svaret er at for noen så kan det så klart være gunstig, men det er i så fall kun gjeldende for selskaper som allerede besitter SEO-kunnskap. Noen kan så klart bygge seg et hus selv, og noen trenger håndverkere, dette gjør seg gjeldende også for SEO.
Som vi tidligere var inne på i denne artikkelen, så er det omtrent 200 faktorer som sammen utgjør hvorvidt en vil oppnå gode SEO-resultater. Disse faktorene er vektet forskjellige, men til tross for det, så er vanskelig å vite akkurat hva man skal gjøre, hvordan man skal gjøre, og hva man skal satse sterkest på. Det er her vi kommer inn i bildet. Vi vil kunne se hvilke faktorer vi bør satse på for å sikre deg som vår partner mest avkastning for ditt ønskede budsjett.
Videre så er det viktig at SEO-satsingen er skreddersydd for akkurat din bedrift. Ved hjelp av strategiske analyser basert på historikk, bransje og særegne forhold, så vil vi kunne skreddersy en satsing som vil gi akkurat deg den beste avkastningen etter ditt ønskede budsjett.
Dersom du ønsker SEO-eksperter til å gi deg de beste resultatene etter ønsket budsjett, så gleder vi oss til å høre fra deg. Vi er sikre på at vi sammen kan oppnå de SEO-resultatene du ønsker og trenger. Mvh oss i Marketin AS.