Andresen Bil

Nå mer bil enn noen gang før!

Andresen Bil
Andresen Bil

Andresen Bil er en del av Andresen konsernet som strekker seg helt tilbake til 1952, de startet opprinnelig med verkstedtjenester og har siden den tid ekspandert ut til å bli bilforhandler, eiendomsforvalter, transportfirma, og mye annet. Nå er Andresen Bil AS en av Follo sine største bilselgere og det er hovedsakelig arbeidet her vi skal prate om videre.

Da vi ble kjent med Andresen (andresenbil.no) i slutten av 2019 ønsket de å oppnå bedre organisk synlighet for sine biler og verkstedtjenester. I tillegg ønsket de å være mer konkurransedyktige ift. annonsering på Google. Vi lovte de at dette er noe vi kan hjelpe de med.

Utgangspunktet før satsningen til Andresen var det lite kjennskap til både hvordan Google-annonsering og SEO fungerte. I tillegg var det begrenset med tid de selv kunne bruke på en slik satsning, så her var det viktig at vi jobbet selvstendig og tok prosjektledelsen i egne hender.

KUNDEAndresen Bil

ÅR2020 - 2022

BRANSJEBil og verksted

TJENESTERSEO, Annonsering, Tekstforfatting

Andresen Bil gjør det bedre og bedre

Vi startet det hele med å lytte til kunden og forstå deres behov. Deretter foretok vi en grundig markedsanalyse for å avdekke søkeord, konkurrenters strategier, styrker og svakheter, dette ga oss innsikten vi trengte for å lage en solid strategi.

Videre utviklet vi en helt konkret strategi som foretok seg SEO og Google-annonsering. Der hele markedet for søkeord ble kartlagt og skrevet ned i prioritert rekkefølge. I tillegg ble det gjort en teknisk undersøkelse av Andresenbil.no, for å se hva som måtte gjøres med tanke på teknisk SEO, og det var en del.

Vi så tidlig at å konkurrere med mercedes-benz.no og peugeot.no ikke kom til å bli lett, det var derfor svært viktig at vi tok prosjektet seriøst og at alle detaljer var nøye utført. Dette inkluderte å totalt rekonstruere nettsidens arkitektur for å unngå søkeord-kannibalisme og kunne plassere søkeoptimert innhold på de ønskede landingssidene.

Kunden er nå blitt til en av Norges mest synlige aktører innenfor salg av Mercedes og Peugeot. De rangerer nå på ca 2300 søkeord på Google som jevnlig driver inn unbranded traffic.

Innholdet som har blitt skrevet for Andresenbil.no har vært laget med tanke på synlighet, vi har derav laget produkttester og kategoribeskrivelser som har bragt viktige søkeord til toppen av Google.

Gjennom annonseringen har vi hele tiden utført varierende tiltak og jobbet mot lavest mulig CPL (cost per lead), og vi er nå nede i snaue ca. 950,- per bil-visning. Vi har i tillegg utført et regnestykke som viser at omtrentlig 50% som booker en visning ender med å kjøpe en bil. Dette betyr at kundeanskaffelses-kostnaden på Google Ads er ca. 2000,- om man regner inn feilmarginer.

Vår opplevelse er at kunnskap, fleksibilitet og engasjement står i fokus. Trafikken til våre nettsider har doblet seg siden vi inngikk et samarbeid med Marketin SEO-byrå og vi er godt fornøyd med at det tenkes nytt og annerledes for å bedre vår kvalitet og synlighet på nett. Marketin SEO-byrå er foroverlent, ønsker mye og forstår våre behov på en god måte. Vi har valgt å fortsette vårt samarbeid utover avtalt tid for å hevde oss i markedet.

Lene Dybing
Markedsansvarlig - Andresen Bil AS

Økt SEO-trafikk

330%

Pris per lead via annonsering

950,-