SEO konsulent Henrik Park – Min kunnskap kan bli din fortjeneste

Hvordan hjelper jeg som SEO-konsulent?

Som en SEO-konsulent er min jobb å gå inn i deres bedrift eller prosjekt å hjelpe til med SEO-spesialist kunnskap som veldig få mennesker har tilegnet seg. Min jobb er å hjelpe dere ved å tilrettelegge for den beste SEO-praksisen som vil føre til bedre resultater på Google for deres hjemmeside eller nettbutikk. 

Når jeg er på oppdrag som innleid SEO-konsulent er det ofte et ønske om at jeg skal hjelpe bedriftens ansatte å forstå SEO bedre, slik at de ansatte selv kan oppnå en høy standard av SEO-praksis i sitt arbeid.

Mine oppdrag som innleid SEO-konsulent gjelder ofte at det er et ønske om at jeg skal hjelpe til med å ombygge en nettbutikk eller hjemmeside med riktig SEO-praksis i bunn. Dette er en komplisert prosess der detaljer blir til konkurransefortrinn. 

Hvilke tjenester jeg utfører som SEO-konsulent

Teknisk SEO

Teknisk SEO handler om å undersøke og optimalisere for den beste tekniske SEO-praksisen på et nettsted. Hvis et nettsted er teknisk optimalisering for SEO vil det være lettere for Google å gjennomgå siden og fange opp riktig informasjon. Dermed oppnår man bedre resultater i søkefeltet. Det kan også være behov for Teknisk-SEO dersom en nettbutikk har problemer med duplikate produkter etc.

SEO-strategi

En grundig SEO-strategi er nødvendig for å fange alle de viktigste detaljene som skal til for å oppnå god SEO-praksis.  SEO handler om mer enn bare å oppnå god teknisk tilstand, det er også viktig å legge opp for en strategi som fører til at nettstedet oppnår autoritet over tid. Dette gjøres via tiltak som som skaper engasjement på eller utenfor nettstedet. Du kan lese mer om hva som inngår i god SEO her.

Opplæring i SEO

Ved å øke intern kompetanse for SEO kan eksisterende ansatte bli ressurser til å bidra med SEO i bedriften. Jeg kan hjelpe deres ansatte om hvordan de kan implementere de mest essensielle og fundamentale prinsippene for å oppnå god SEO. Min fremgangsmåte er at jeg ikke overøser deres ansatte med kompliserte instrukser, jeg gjør det heller kort, konkret og lett. På denne måten holder vi oss enkelt til det absolutt viktigste, slik blir det også lettest å opprettholde over tid.

SEO-innhold

Som SEO-konsulent produserer jeg ofte SEO-innhold som er laget for å rangere på ønskede søkeord, samt at jeg legger opp til at besøkende skal utføre ønsket handling. Ved å forstå intensjonen bak søket til søkeordet kan man legge opp til innhold som har mye høyere konvertering enn innhold med uspesifisert målretting. Det gjelder nemlig ikke å ha gode rangeringer, hvis innholdet ikke skaper konverteringer.

Lead generator

Som SEO-konsulent kan jeg hjelpe dere å lage landingsider som er optimalisert for å treffe ønskede søkeord samt å legge opp til at besøkende skal utføre en bestemt handling. En god landingside som er både rangerer høyt på Google og konverterer godt er en lønnsom inntektskilde. 

Utvikling

Via mange års erfaring har jeg lært å lage moderne, pene og gode SEO-optimaliserte nettsider og nettbutikker. Som innleid SEO-konsulent tilbyr jeg på alle mine ferdigheter, deriblant utvikling av nettsider, nettbutikker, grafisk design og diverse annet.  

Ikke bare en SEO-konsulent, men et helt nettverk

Etter mange år i bransjen har jeg tilegnet meg gode kontakter for å utføre alle typer prosjekter av forskjellige omfang. Ved å leie inn med som SEO-konsulent får dere også tilgang til mitt verdifulle nettverk som kan bidra med sin ekspertise for å utføre selv de vanskeligste prosjekter.

Mine erfaringer

Etter å ha jobbet med SEO for min første bedrift tilbake i 2016 har jeg alltid hatt en sterk interesse for å være synlig innenfor min egen bransje. Siden jeg lagde Marketin AS i 2019 har jeg hatt mange kunder, deriblant store lokale bedrifter som Andresen Bil AS, eller større internasjonale selskaper som Eventim. 

Resultater for mine kunder

For ikke å inkludere for mange resultater ønsker jeg å vise bort de aller beste resultatene som har blitt opparbeidet over en periode på 1 år for S8R.no. De befinner seg i en av Norges tøffeste bransjer for SEO. Annonseprisen for søkeord relatert til kassaapparater er langt over 100,- per klikk på Google. Normalt så er annonseprisen en god indikasjon på hvor stort konkurransenivå det er for bransjerelaterte søkeord. For S8R har de blitt Norges desidert mest synlige bedrift.

For S8R har jeg gjort alt fra å lage nettsiden deres til å lage en SEO-strategi og grundig planlegging av innholdsproduksjonen.